Ucieczko grzesznych

Data publikacji: wtorek, 28-05-2024

Ucieczko grzesznych

Wzywając Maryję jako "ucieczkę grzesznych", zwracamy się do Niej jako do Matki, która ofiarowuje nam schronienie w swoim macierzyńskim sercu. Grzech oddziela nas od Boga, ale Maryja, jako Matka Miłosierdzia, pragnie nas prowadzić do swojego Syna, który jest źródłem zbawienia. Jesteśmy świadomi własnej nędzy i słabości, ale z ufnością zwracamy się do Maryi, wiedząc, że Ona przyjmuje nas z otwartymi ramionami i wstawia się za nami przed swoim Synem. Nasze łzy pokuty są znakiem naszej skruchy i pragnienia nawrócenia. Zwracając się do Maryi z płaczem w sercu, prosimy Ją, aby wstawiła się za nami przed swoim Synem i uzyskała dla nas łaskę nawrócenia i przebaczenia.