Dzień 54

wtorek 31.10.2023

Tajemnice Radosne

I Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

My niejednokrotnie potrzebujemy zwiastuna Gabriela, który by nam przypomniał, że w nas też jest Bóg i że z nas może się narodzić. Tak, bowiem jesteśmy świątynią Pana, z której nawet powinien emanować Bóg, rodzić się w świecie ze świadectwa życia każdego wierzącego.

II Nawiedzenie świętej Elżbiety

Zaiste w tej scenie jest jakby po raz pierwszy dostrzegalna procesja eucharystyczna. Między ludźmi niesiony jest Żywe Ciało Pana przykryte welonem Maryi. A chociaż nikt nie sypał przed tą monstrancją kwiatów to była to niezwykle uroczysta chwila.

III Narodzenie Pana Jezusa

Czy to rzeczywiście jest wydarzenie sprzed dwóch tysięcy lat? Absolutnie! Ta scena dzieje się codziennie w wielu miejscach na świecie, kiedy to ktoś czyniąc dobro rozpala płomień wiary w sercu innych. Boże narodzenie to wydarzenie nie z przeszłości, ale dziejące się w teraźniejszości.

IV Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja jest właśnie Tą, która niejednego z powrotem wprowadziła do świątyni, On to niczym latarnia na wzburzonym morzu życia wielu nakierowała na kościół, aby tam znaleźli ukojenie i się Bogu zawierzyli, Jej to wielu zawdzięcza ocalenie od zatracenia się w grzechu.

V Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Skąd zdziwienie u Rodziców, że Syn Boży znajduje się w przybytku Ojca? Ale czy i my nie powątpiewamy w obecność Jezusa w Jego Kościele? Zdarza nam się tracić dobry obraz wspólnoty, a przecież to jest Ciało Mistyczne, którego głową jest Jezus, przeto musimy wytrwać w tej nadziei kiedy pojawiają się różne zgorszenia.


Tajemnice Bolesne

I Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Ale skąd cierpienie w tamtym momencie, skoro Ty się modlisz. Czyż nie miało przynieść to ukojenia zatrwożonej duszy? Każda kropla tego potu wymieszanego z krwią jest kolejnym aktem modlitwy ofiarniczej za lud, dla którego znosisz ten bezmiar męki.

II Biczowanie

Czyż to za mały dowód miłości Boga, że dał się katować ludziom? A my wciąż w swych sercach wystawiamy na próbę Twą hojność, żądamy od Ciebie następnego znaku Twojej opieki, a przecież cały opis Twojej męczarni to najlepszy argument za tym, że umiłowałeś nas niegodnych aż do końca.

III Cierniem ukoronowanie

Skoro Ty Mistrzu przyjąłeś ciernie to czemu ja nie potrafię przyjąć cierpienia? Skoro jesteś Nauczycielem to może mnie tego nie nauczyłeś? Nie, Ty Jezu dałeś wszelki wykład jak czynić, ale ja jestem słabym uczniem Twojej szkoły miłości, muszę jeszcze wiele lekcji zaczerpnąć.

IV Droga Krzyżowa

Co Cię poprowadziło na Golgotę jeśli nie miłość Twoja do mnie? Cóż umacniało każdy krok jeśli nie wiara, że Twoje cierpienie ma sens. Ja również w swym pokaleczeniu proszę Cię o ufność, Boże, że wszelka moja łza nie jest nadaremna, ale podlewa jakiś niezwykle słodki owoc.

V Śmierć Pana  Jezusa na Krzyżu

Zdało się wtedy wszystkim, że to Ziarno zostało zadeptane, tymczasem ono tylko obumarło, aby wydać obfitszy plon. Często doznajemy takie poczucia niesprawiedliwego wyniszczenia, przeto musimy widzieć w tym zdawałoby się bezsensownym cierpieniu przyszły, obfity plon.


Tajemnice Chwalebne

I Zmartwychwstanie

Czemuż trwożą się Apostołowie na widok Zmartwychwstałego? Chyba inaczej sobie już planowali życie. Ty Panie zaskakujesz, ale my pragniemy tych niespodzianek, bo to często jedyna pobudka naszej obumarłej nadziei, wtedy powtarzamy „Panie, Ty jeszcze możesz coś wskórać” mimo beznadziejnej sytuacji.

II Wniebowstąpienie

Panie, Ty odchodzisz, aby wrócić, lecz na Twój powrót nie będziemy gotowi. A chociaż tęsknimy, to gdy tylko myślimy o Twoim nadejściu, ciarki przechodzą nam po plecach, a przecież to będzie najszczęśliwszy moment móc na nowo przytulić Przyjaciela.

III Zesłanie Ducha Świętego

Zdecydowanie dziś potrzeba światu Pocieszyciela. Tak wiele trosk i zmartwień jest w naszym życiu, tak dużo bólu i smutku, dlatego wołamy na nowo „Przyjdź!”. Duchu, jesteś wśród nas, przeto wlej w nasze serca swój niezachwiany pokój.

IV Wniebowzięcie

Matka doświadczając takiej radości, z całą pewnością pragnie, aby i dzieci jej doświadczyły. Zabiega przeto byśmy znaleźli się pośród mających udział w chwale. Macierzyństwo to jest wieczne, bo miłość nie zakończy nawet rozłąka, zwłaszcza ta, po której nastąpi wieczne złączenie.

V Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Raczej nikt nie podejrzewał, że Twoim powołaniem jest tak wspaniały tron. W najśmielszych snach żaden spośród ówcześnie żyjących nazareńskiej niewiasty nie mógł sobie wyobrazić Ciebie w koronie, takie bowiem plany ma tylko Bóg, podobnie i wobec nas ma na pewno wspaniały scenariusz.


Dzień 53
poniedziałek 30.10.2023

Dzień 52
niedziela 29.10.2023

Dzień 51
sobota 28.10.2023

Dzień 50
piątek 27.10.2023

Dzień 49
czwartek 26.10.2023

Dzień 48
środa 25.10.2023

Dzień 47
wtorek 24.10.2023

Dzień 46
poniedziałek 23.10.2023

Dzień 45
niedziela 22.10.2023

Dzień 44
sobota 21.10.2023

Dzień 43
piątek 20.10.2023

Dzień 42
czwartek 19.10.2023

Dzień 41
środa 18.10.2023

Dzień 40
wtorek 17.10.2023

Dzień 39
poniedziałek 16.10.2023

Dzień 38
niedziela 15.10.2023

Dzień 37
sobota 14.10.2023

Dzień 36
piątek 13.10.2023

Dzień 35
czwartek 12.10.2023

Dzień 34
środa 11.10.2023

Dzień 33
wtorek 10.10.2023

Dzień 32
poniedziałek 09.10.2023

Dzień 31
niedziela 08.10.2023

Dzień 30
sobota 07.10.2023

Dzień 29
piątek 06.10.2023

Dzień 28
czwartek 05.10.2023

Dzień 27
środa 04.10.2023

Dzień 26
wtorek 03.10.2023

Dzień 25
poniedziałek 02.10.2023

Dzień 24
niedziela 01.10.2023

Dzień 23
sobota 30.09.2023

Dzień 22
piątek 29.09.2023

Dzień 21
czwartek 28.09.2023

Dzień 20
środa 27.09.2023

Dzień 19
wtorek 26.09.2023

Dzień 18
poniedziałek 25.09.2023

Dzień 17
niedziela 24.09.2023

Dzień 16
sobota 23.09.2023

Dzień 15
piątek 22.09.2023

Dzień 14
czwartek 21.09.2023

Dzień 13
środa 20.09.2023

Dzień 12
wtorek 19.09.2023

Dzień 11
poniedziałek 18.09.2023

Dzień 10
niedziela 17.09.2023

Dzień 9
sobota 16.09.2023

Dzień 8
piątek 15.09.2023

Dzień 7
czwartek 14.09.2023

Dzień 6
środa 13.09.2023

Dzień 5
wtorek 12.09.2023

Dzień 4
poniedziałek 11.09.2023

Dzień 3
niedziela 10.09.2023

Dzień 2
sobota 09.09.2023

Dzień 1
piątek 08.09.2023