Przygotowanie ogólne:

 1. Wzbudzenie jednej konkretnej intencji

 2. Zaplanowanie czasu w ciągu dnia na modlitwę

 3. Powzięcie postanowienia

 4. Zapisanie się do naszego formularza


Przygotowanie szczegółowe:

 1. Znak krzyża

 2. Modlitwa wstępna przed każdą częścią:
  „Ten różaniec odmawiam na Twoją cześć Królowo Różańca Świętego”

 3. Przywołanie intencji (Za Polskę)

 4. Skład apostolski (Wierzę w Boga Ojca…)

 5. Ojcze nasz…

 6. 3 razy Zdrowaś Maryjo…

 7. Chwała Ojcu…

 8. Każdą tajemnicą modlimy się następująco:

  • Rozważanie

  • Ojcze nasz…

  • 10 razy Zdrowaś Maryjo…

  • Chwała Ojcu…

  • O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

 9. Na koniec każdej części modlimy się Pod Twoją obronę…

 10. Na koniec różańca odmawiamy modlitwę w zależności od okresu nowenny:

  Błagalna

  Pomnij, o miłosierna Panno Różańcowa z Pompejów, jako nigdy jeszcze nie słyszano, aby ktokolwiek z czcicieli Twoich, z Różańcem Twoim, pomocy Twojej wzywający, miał być przez Ciebie opuszczony. Ach, nie gardź prośbą moją, o Matko Słowa Przedwiecznego, ale przez święty Twój różaniec i przez upodobanie, jakie okazujesz dla Twojej świątyni w Pompejach, wysłuchaj mnie dobrotliwie. Amen.

  Dziękczynna

  Cóż Ci dać mogę, o Królowo pełna miłości? Moje całe życie poświęcam Tobie. Ile mi sił starczy, będę rozszerzać cześć Twoją, o Dziewico Różańca Świętego z Pompejów, bo gdy Twej pomocy wezwałem, nawiedziła mnie łaska Boża. Wszędzie będę opowiadać o miłosierdziu, które mi wyświadczyłaś. O ile zdołam, będę rozszerzać nabożeństwo różańca świętego, wszystkim głosić będę, jak dobrotliwie obeszłaś się ze mną, aby i niegodni, tak jak i ja grzesznicy, z zaufaniem do Ciebie się udawali. O, gdyby cały świat wiedział jak jesteś dobra, jaką masz litość nad cierpiącymi, wszystkie stworzenia uciekałyby się do Ciebie. Amen.

 11. Trzykrotne powtórzenie: „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!”.